Tärkeää huomioida ennen avotulen tekoa

Suurin osa metsäpaloista johtuu varomattomuudesta tai huolimattomuudesta.

Alkoholin nauttiminen ja avotulen teko on huono yhdistelmä.

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueella, jossa metsäpalovaaran arvioidaan säätilan vuoksi olevan ilmeinen.  Metsäpalovaroitus kieltää avotulen tekemisen.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.

Avotulen tekoon toisen omistamalle tai hallinnoimalle maalle tarvitaan aina maanomistajan tai– haltijan lupa.

Avotulelle tulee valita turvallinen paikka, joka on riittävän kaukana esimerkiksi metsästä ja muusta kasvillisuudesta, rakennuksista ja sähkölinjoista.

Avotulen alustan pitää olla palamaton. Syttyvä materiaali on poistettava nuotion/ kokon alta sekä riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä. Turvallisia paikkoja ovat hiekkaranta, kallio tai vedessä kelluva lautta.

Tuulen suunta ja voimakkuus tulee huomioida ennen tulen sytyttämistä.

Tuli pitää sytyttää turvallisesti. Esimerkiksi bensiini ei sovi sytytysaineeksi.

Avotulella saa polttaa vain puhtaita, poltettavaksi kelpaavia risuja, oksia tai kuivaa puutavaraa.

Tuli pitää varautua sammuttamaan ja paikalle on varattava riittävästi sammutusvälineitä.

Avotulta ja sen ympäristöä tulee vartioida koko palamisen ajan.

Lopuksi palojätteet sammutetaan vedellä ja siivotaan jäljet.

Mahdollisista vahingoista vastaa avotulen sytyttäjä.

Yleinen hätänumero 112.

Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa paikalliselta palotarkastajalta