2011: Åbo stad uppmanar städerna i Östersjöområdet att delta i Forneldarnas natt

Stadsdirektör Aleksi Randell har skrivit till stadsdirektörerna i Union of the Baltic Cities, UBC. Till UBC hör över 100 städer i 10 olika Östersjöländer.

Under de senaste tjugo åren har man vid Finlands syd- och sydvästliga kuster samt i Estland firat Forneldarnas natt den sista lördagen i augusti. Eldar har tänts för att ta farväl av den gångna sommaren.

I fjol var Åbo Europas kulturhuvudstad tillsammans med Tallinn. Stiftelsen Åbo 2011, som koordinerade året i Åbo, har avgav ett löfte: Att uppmana människor tillföra gemenskapen vid forneldarnas tändning ett löfte om att göra något konkret för att rädda och skydda Östersjön.

I forna tider tändes eldar kring kusten för att meddela och varna om hotande fara. Så även nu – Östersjön är i fara, och varenda en kan hjälpa.

Åbo 2011


  • Lägg till forneld