Viktigt att ta i beaktande innan uppgörande av öppen eld

Majoriteten av skogsbränderna uppkommer på grund av oförsiktighet eller slarv.

Intagande av alkohol och uppgörande av eld är en dålig kombination.

Meterologiska institutet utlyser varning för skogsbrand (http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar) på sådana områden där risken för skogsbrand uppskattas vara påtaglig på grund av väderprognosen. En varning för skogsbrand innebär ett förbud mot att göra upp öppen eld.

En brasa eller annan öppen eld får inte göras upp i skogen eller närliggande områden, om förhållandena gällande torka, vind eller andra relaterade orsaker föranlägger en risk för skogsbrand.

För att göra upp eld på annan ägares mark krävs alltid den markägarens eller markförvaltarens tillstånd.

Man bör välja en säker plats för den öppna elden, på tillräckligt avstånd från t.ex. skog och annan växtlighet, bebyggelse och elledningar.

Underlaget för den öppna elden bör vara icke-brandfarligt eller oantändligt. Antändbart material bör tas bort från den tilltänkta platsen för elden och dess närhet. Säkra underlag för en öppen eld är sandstränder, bergsklippa eller en flytande ponton eller flotte.

Vindens riktning och styrka bör tas i beaktande innan elden tänds.

Elden ska tändas på ett säkert sätt. Till exempel bensin passar inte som tändningsvätska.

Öppen eld kan endast eldas med rena, för eldning avsedda kvistar, grenar eller torra trävaror.

Man ska vara förberedd på att släcka elden och det måste finnas tillräckliga redskap för släckningen.

Den öppna elden och omgivningen måste vara under konstant uppsikt under eldningen.

Slutligen släcks resterna från den öppna elden med vatten och området städas upp.

Den person som tände den öppna elden svarar också för eventuella skador.

Allmänna nödnumret 112

Mer information om att göra upp öppen eld fås från din lokala brandinspektör (http://www.pelastustoimi.fi/se/23024/).